Dünyada, ülkelerin en değerli sermayelerinin nitelikli yetiştirilmiş öğrenciler olduğunu gün geçtikçe daha iyi görmekteyiz. Bunun sonucunda okullarımızın eğitim alanında hangi düzeyde olduğunun, giderilmesi gereken eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi gerekmektedir. Okullar eğitim düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla bu yarışmalara katılmaktadır.Uluslararası Tales Matematik ve Fen Bilimleri Yarışmaları
Başvuruları İçin;